HITTA MEDARBETARE

Tech Recruitment är specialiserade på teknisk kompetens. Vi jobbar med rekrytering, hyrrekrytering och bemanning.

BEMANNING

Står ditt företag inför arbetstoppar, föräldraledigheter eller  vakanser? Eller ska ni expandera och behöver ta in ny kompetens? Med bemanning skapar ni flexibilitet genom att hyra in tillfällig personal och kompetens under de perioder då behov finns. Vi tar hela arbetsgivaransvaret och säkerställer rätt uppföljning. Vi ser även till att kollektivavtalen följs och att både du och konsulterna är nöjda.

REKRYTERING

Vi hjälper dig att rekrytera medarbetare till framförallt tekniska yrken inom er organisation. Som vi alla vet är rekrytering ett tidskrävande hantverk vilket vi underlättar med vår kompetens och med vårt stora nätverk bland tekniker och ingenjörer. Vi kan även använda oss av olika validerade tester eller era egna tester. Kontakta oss för offertförslag på rekrytering vi är mycket flexibla vad gäller prissättning rekryteringsupplägg.

HYRREKRYTERING

Minimera risk genom att låta oss vara arbetsgivare under en period, varpå ni anställer personen när det passar er. Hyrrekrytering är ett tryggt och smart sätt att rekrytera. Vid en hyrrekrytering inleder ni med att hyra in en konsult och kan ta beslut om rekrytering vid ett senare tillfälle. Vi tar hela risken och står som arbetsgivare under hela perioden.