HITTA MEDARBETARE

Tech Recruitment är specialiserade på teknisk kompetens. Vi jobbar med rekrytering, coachning och som inhyrd ”talent acquisition” konsult.

COACHNING

 I varje organisation finns det massor med mänsklig kraft och energi. Mycket av denna kraft används på fel sätt eller inte alls. Genom coachning kan individen hitta sin rätta potential och bidra till företagets uppbyggnad. Med hjälp av vår coaching både i personliga möten och onlinemöten ser vi till att individer behåller sin inneboende styrka och att den blir varaktig. En skicklig coach anpassar alltid coachingen efter klientens individuella behov och förutsättningar, och är tränad i att lyssna aktivt och ställa rätt frågor. Klienten kan själv styra processen och under coachens vägledning bestämma vad coachningen ska leda till och hur vägen dit ska se ut. Att coachningen sker i datorn innebär också att coachen och klienten med enkelhet kan dela dokument och information med varandra.

.

REKRYTERING

Vi hjälper dig att rekrytera medarbetare till framförallt tekniska yrken inom er organisation. Som vi alla vet är rekrytering ett tidskrävande hantverk vilket vi underlättar med vår kompetens och med vårt stora nätverk bland tekniker men även ekonomer och HR personal. Vi kan även använda oss av olika validerade tester eller era egna tester. Kontakta oss för offertförslag på rekrytering vi är mycket flexibla vad gäller prissättning och rekryteringsupplägg.

”TALENT ACQUISITION” KONSULT

Som ”talent acquisition” konsult kan vi under några veckor agera som uppdragsgivarens personalavdelning. Vi kan arbeta med att utföra annonsering, granska ansökningar, hålla intervjuer, testa kandidater och presentera lämpliga kandidater. Det är en kul uppgift som blivit allt vanligare och uppskattas av uppdragsgivarna då de får möjlighet att följa processen hela vägen. Dessa uppdrag kan också bli kostnadseffektiva då det sker på konsultbasis och vi bara tar betalt för nedlagda timmar.